Jeśli potrzebujesz wyceny systemu alarmowego również na zewnątrz, dopisz to w uwagach dodatkowych.
Możliwe, że będziemy potrzebować więcej informacji.